Arbejdstilsynet har hen over sommeren afgivet 27 påbud til virksomheder, der ikke overholder arbejdsmiljøet for deres ansatte under 18 år. Påbuddene handler især om de unges arbejdstid.

Arbejdstilsynet har afsluttet sommerjobindsatsen, hvor Arbejdstilsynet i alt har lavet 210 tilsyn, som var målrettet en række af de brancher, hvor unge under 18 ansat ofte er ansat. I alt gav arbejdstilsynet 27 reaktioner, der omhandler unges arbejdsmiljø – hvilket er stort set samme niveau som 2016. Et af de arbejdsmiljøproblemer, som de tilsynsførende stødte på, var manglende overholdelse af de unges arbejdstid.

“Sommerjobindsatsen viste igen i år, at der er noget at komme efter i forhold til de unges arbejdsmiljø. Et af de områder, vi har givet flest reaktioner på, er unges arbejdstid – enten arbejder de længere end de 8 timer de må eller efter det tilladte tidspunkt, som er kl. 20 om aftenen,” siger Katrine Krone, der er kontorchef i Arbejdstilsynets kontor for Kemi, Ulykker og Internationale forhold.

Foto: Anne Beth Witte

Arbejdstilsynets sommerjobindsats er en tilbagevendende begivenhed, fordi der hvert år er omkring 100 unge under 18 år, som kommer til skade på deres sommerjob. “Unge under 18 år er ekstra udsatte for at komme til skade på jobbet, fordi de har så lidt erfaring med at være på en arbejdsplads. Den manglende erfaring gør, at de ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at vurdere de eventuelle faremomenter, en arbejdsopgave kan indebære,” forklarer Katrine Krone.

Udover arbejdstiden konstaterede Arbejdstilsynet også, at der er problemer med unges arbejde med farlige, ætsende stoffer og kemikalier. Problemerne ses ofte i forbindelse med unges arbejde med opvask eller rengøring, hvor rengøringsmidlerne er ætsende. Ligesom forkert brug af tekniske hjælpemidler også ses, fx brug af mekanisk drevet gulvvaskemaskiner.

“Selvom mange virksomheder har nogenlunde styr på reglerne er der også flere virksomheder, der giver udtryk for, at de er i tvivl om reglerne for unges arbejdstid, og hvilke typer arbejde de unge må udføre. Det har skabt grundlag for en god dialog om unge menneskers arbejde og arbejdsmiljø mellem de tilsynsførende og arbejdsgiverne,” fortæller Katrine Krone.

Sommerjobindsatsen er en del af ‘Initiativ 12’, som hører under ‘2020-planen’. Den indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen.

Påbud fordelt på arbejdsmiljøproblemer.
Ergonomisk arbejdsmiljø: 3
Tekniske hjælpemidler, anlæg, processer: 6
Stoffer og materialer: 4
Arbejdstid, hviletid og fridøgn: 6
Alenearbeje: 1
Øvrigt unges arbejde: 7
I alt: 27

Del på sociale medier