På bare to år er antallet af ansøgninger til læreruddannelsen i Region Sjælland vokset med 28 procent. Det viser tirsdagens ansøgertal til uddannelse under kvote 1 på University College Sjælland. I 2014 søgte 260 ind på uddannelsen, mens ansøgertallet i 2016 er 334. Fra sidste år og til i år er fremgangen på 14 procent. Nye veje til læreruddannelse skal sikre fortsat fremgang.

Den positive udvikling i antallet af ansøgere til læreruddannelsen har bidt sig fast, 14 procent flere end sidste år har i år søgt ind på læreruddannelsen i Roskilde eller Vordingborg. Siden 2014 er fremgangen på hele 28 procent. En fremgang, der vækker stor glæde hos rektor på University College Sjælland Camilla Wang:

“Alle ved, hvor stor betydning en god lærer har for børn og unge. Læreruddannelsen er én af samfundets vigtigste uddannelser, fordi netop lærerne spiller en afgørende rolle for børns og unges udvikling, læring og trivsel i rigtig mange – og vigtige – år af deres liv. Derfor er det så utroligt glædeligt, at der igen i år er flere unge, der vil uddanne sig til lærer”.

Skærpede adgangskrav virker
I 2013 blev der indført skrappere adgangskrav til læreruddannelsen. Man skal enten have 7 i snit fra en gymnasial uddannelse eller bestå en ret omfattende optagelsesprøve. Camilla Wang er overbevist om, at det har sendt et stærkt og positivt signal til de unge:

“Med de nye adgangskrav fortæller vi de unge, at lærerjobbet er et vigtigt job, som man både skal være dygtig og motiveret for at gøre sig fortjent til. Jeg er sikker på, at det virke”. Og så tror jeg ikke, at det er helt uvæsentligt, at der er lav arbejdsløshed inden for faget. Det giver en stor tryghed at tage en uddannelse, hvor man er sikret arbejde bagefter. ”

Camilla Wang
Camilla Wang

En ny vej til lærerjobbet på vej
Trods den store fremgang mener Camilla Wang dog stadig, at der kan blive udfordringer med rekrutteringen i de kommende år i visse kommuner i Region Sjælland.

”Ansøgertallene viser, at det går den rigtige vej, men vi har fortsat plads til at uddanne flere lærere end vi har førsteprioritetsansøgere til. Vi har allerede gennem flere år givet studerende mulighed for tage uddannelsen via e- læring med den fleksibilitet, det giver. Men vi planlægger også, at der fra 2017 er mulighed for at blive lærer via en såkaldt skolebaseret læreruddannelse, hvor den studerende ansættes af en kommune i en kommunens folkeskoler samtidig med, at han eller hun tager en læreruddannelse. Den studerende får en kombination af SU og løn under hele uddannelsen og får en helt unik mulighed for at kombinere teori og praksis. Vi er pt. i dialog med flere af regionens kommuner om modellen,” fortæller hun.

Man kan stadig nå at søge læreruddannelsen
UCSJ forventer, at der stadig er ledige pladser på læreruddannelsen, når det endelige optag offentliggøres 30. juli. Herefter er det muligt at søge de ledige uddannelsespladser. Man kan få nærmere information ved at kontakte UCSJ’s optagelse eller studievejledning – eller på hjemmesiden.

Fakta om kvote 1 ansøgningerne
* Ansøgningsfristen udløb den 5. juli klokken 12 – og gælder både for sommeroptaget til september og vinteroptaget i februar 2017.
* I år søgte 3924 om en uddannelsesplads hos UCSJ som førsteprioritet. Det er en fremgang på fire procent i forhold til sidste år, hvor 3758 søgte ind.
* Uddannelser i fremgang omfatter lærer-, socialrådgiver-, pædagog-, bioanalytiker-, ergoterapeut-, administrationsbachelor- og leisure management-uddannelserne.
* Administrationsbacheloruddannelsen har størst fremgang med hele 38 procent. Uddannelsen retter sig mod ansættelse i den offentlige forvaltning.
* Enkelte uddannelser har en mindre tilbagegang. Det gælder tre sundhedsuddannelser. fysioterapeutuddannelsen har 11 procent færre ansøgere, mens professionsbachelor i ernæring og sundhed har tre procent færre ansøgere. Sygeplejerskeuddannelsen har to procent færre ansøgere efter et ekstraordinært stort antal ansøgere sidste år.

Optagelsestal
http://www.kortlink.dk/mpdh

Del på sociale medier