Mange, der passerer forbi Byens hus på Stændertorvet, tænker sikkert ”hvad har de nu gang i?” Svaret er nye indgange til de to dele af Byens hus (det gamle rådhus og det gamle Duebrødre Hospital). Det skriver Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Samtidig kommer der en ny belægning – med bl.a. genbrugssten fra Stændertorvet – som leder besøgende fra torvet ind i Latinerhaven.

Ny indgang til Byens husArbejdet består i at lave en trappe og handicaplift i gavlen af det gamle rådhus. Det bliver indgangen til den nye café/restaurant, som åbner efter sommer. Planen er dog, at udeserveringen allerede går i gang i foråret.

Også gavlen til det gamle Duebrødre Hospital bliver lavet om. Her river håndværkerne vindfanget ned mellem det offentlige toilet – Nødtørften – og gavlen af bygningen, så der bliver en åben passage mellem bygningerne. Der kommer en direkte åbning i gavlen ind til Turistbureauet og Byens hus, mens der i passagen mellem de to bygninger bl.a. bliver sat informationstavler op.

Endelig får hele området fra Stændertorvet og ind til Tandplejens bygning en ny belægning. Her bliver bl.a. genbrugt chaussésten fra det gamle torv, mens der også lægges større fliser af hensyn til kørestolsbrugere. Idéen er at skabe en mere åben og indbydende sammenhæng mellem Stændertorvet og Latinerhaven.

Hele arbejder er færdigt sidst i juni måned. De første par uger, mens vindfanget rives ned, er indgangen til Turistbureauet og Byens hus flyttet til gavlen ved Rådhuskælderen.

W:Tegnestue-sager20142014-11 Byens Hus Roskilde�5 CadPlanA

Del på sociale medier