Den 29. marts starter arbejdet med at lægge nye fjernvarmerør i Støden. Derefter kommer der cykelstier i hele den nordlige side og det meste af den sydlige side. Trafikken vil kunne bruge Støden mens der arbejdes, men der bliver en periode til sommer med ensretning. Der er lavet ”kys og kør” p-pladser til forældre og elever på Absalonsskolen.

støden cykelstiArbejdet med at renovere fjernvarmeledninger foregår langs hele den sydlige side af Støden ind mod skolen. Det starter 29. marts og planen ser sådan her ud:

Etape 1: Fra Byvolden til efter Absalonsgade (varighed minimum 2 måneder). Dobbeltrettet trafik.

Etape 2: Fra Absalonsgade til Ringstedgade (varighed minimum 2 måneder). Dobbeltrettet trafik.

Etape 3: Krydset Ringstedgade/Støden/Blågårdsstræde (fra august til slut oktober). Ensrettet trafik fra Byvolden mod Ringstedgade. Forbindelsen fra Blågårdsstræde er lukket. Busser omlægges.

Varigheden af de enkelt etaper er vejledende, da de endelige tidsplaner ikke er udarbejdede og optimerede.
Så snart fjernvarmearbejdet er slut på en etape, går kommunen i gang med at anlægge cykelstierne på sydsiden. Stien på nordsiden anlægges under etape 3.

Politikerne har valgt en model, hvor der bliver cykelsti stort set hele vejen på Stødens nordlige side, mens cykelstien på den sydlige side stopper lige før Absalonsskolen, så der er plads til p-pladser og læssezone op mod krydset til Ringstedgade.

Det betyder, at de nuværende parkeringspladser i Støden langs med skolen nedlægges permanent fra den 29. marts.

I stedet er der nu permanent reserveret ni p-pladser på Bønnelyckes Plads. Pladserne ligger tættest på stien ned til skolen og er reserveret til ”kys og kør” p-pladser. Her må man højst holde i ti minutter om morgenen mellem kl. 7.30 og 8.30. De tre af pladserne er ekstra brede, så der er god plads til at åbne bildøre.

Fortovet på sydsiden af i Støden mellem Byvolden og Absalonsgade langs med skolen vil blive afspærret fra den 29.marts. Derfor anbefaler kommunen, at skoleelever til fods og på cykel i stedet går/cykler via Byvolden og krydser ved den signalregulerede fodgængerovergang på Byvolden.

Fakta
Det er FORS A/S (tidligere Roskilde Forsyning), der er ansvarlig for arbejdet med fjernvarme. Der skal graves i siden af kørebanen og i fortovet.
Det er Roskilde Kommune, der er ansvarlig for at etablere cykelstier i Støden.
Der vil formentlig blive fjernet nogle af p-pladserne i Absalonsgade under arbejdet til brug for byggepladsen.
Der vil blive sendt flere informationer ud til blandt andre skolens forældre om trafikafviklingen i etape 2 og frem.

Del på sociale medier