En investor og to arkitekter er nu klar med bud på, hvordan Ny Østergade-arealet skal udvikles: Arkitektfirmaerne COBE og EFFEKT konkurrerer om at udvikle en ny bydel i Roskildes centrum. Den lokale investor Claus B. Hansen har indgået en endelig aftale med kommunen – betinget af vedtagelse i byrådet – på det 35.000 m2 store areal, som skal bebygges for milliarder.

Claus B Hansen og Joy Mogensen
Claus B Hansen og Joy Mogensen

Ny Østergade-arealet, der ligger mellem Roskilde Station og Roskilde Sygehus, er i dag en barriere langs banelegemet, der opdeler Roskilde uhensigtsmæssigt.

Nu skal Ny Østergade-arealet danne en ny adgang til Roskilde. Bebyggelsen får betydning for oplevelsen af ankomsten fra øst til den centrale del af Roskilde – ligesom den får stor betydning for samspillet mellem Roskilde, nord og syd for jernbanen. Endelig skal Roskilde Station, som er Danmarks tredje største (målt på antal passagerer), blive et levende knudepunkt omgivet af butikker, caféer, restauranter, boliger og erhverv.

Der er nu indgået en endelig aftale mellem Roskilde Kommune – herunder DSBs og BaneDanmarks arealer – og investor Claus B. Hansen om, at firmaet køber området, og udvikler det efter de retningslinjer, som byrådet fastlægger.

I de sidste måneder har syv arkitektfirmaer tegnet på en overordnet plan for Ny Østergade-arealet, og to er nu udvalgt, som fortsat dyster om at vinde konkurrencen af dommerkomitéen, med bl.a. repræsentanter for alle politiske partier i byrådet. De to forslag er udarbejdet af to teams med arkitektfirmaerne COBE og EFFEKT i spidsen.

effekt3Borgmester Joy Mogensen:

– Som førende købstad har Roskilde brug for at udvikle nye boliger og handelslivet, hvis vi forsat skal være en attraktiv destination for vores opland. Den udvikling er vigtigt, at det sker i respekt for det eksisterende charmerende bymiljø, og jeg synes det er nogle spændende og flotte bud, som COBE og EFFEKT er kommet med. Skitser der vil knytte den nordlige og den sydlige del af Roskilde og lukke såret langs banelegemet.

– Nu er det afgørende at alle bliver hørt, så vi får alle gode ideer på banen og projektet kan blive en succes. Derfor har vi inviteret alle interesserede til fysisk borgermøde på næste tirsdag og Facebook-debat dagen efter. Endelig er jeg glad for, at Claus B. Hansen og kommunen har indgået en bindende aftale, så der kommer gang i udviklingen. Projektet hverken kan eller må finansieres af kommunen, og derfor er det også helt afgørende, at vi allerede nu har lavet en aftale om, at vi har en investor klar til at købe arealet og realisere planerne.

Claus B. Hansen:
– Jeg glæder mig over, at en endelige aftalen med kommunen, DSB og BaneDanmark giver mulighed for at begynde at arbejde med konkret med projektet og de kommende brugere. Den sikkerhed, som en fast aftale giver, er en milepæl for projektet.

effekt2Fakta
Ny Østergade-arealet ligger klods op af Roskilde Station. Her er det bæredygtigt at bygge tæt, fordi der er gode muligheder for at bruge offentlig transport.

Arealet er ca. 35.000 m2 stort, og det er planen, er der kan bygges op til 100.000 etagemeter.

En sammensat bebyggelse med butikker, et stormagasin, hotel, kontorerhverv, boliger, restauranter og caféer skal sikre, at Ny Østergade-arealet bliver en levende bydel døgnet og året rundt.

Plankonkurrencen afsluttes endelig i juni 2016. Herefter vil der gå ca. et år med lokalplan, VVM redegørelse mv. Første etape af byggeriet vil kunne starte i sommeren 2017, og der kan gå op til 10 år inden alle etaper i det store projekt er gennemført.

De to teams, der går videre i konkurrencen er:
COBE Arkitekter med LIW Planning, Niras Ingeniører og ICP
EFFEKT med Karres & Brands, ALECTIA Ingeniører, WTM Engineering, K. E. Andersen Analyse & Strategi og EDC Erhverv Roskilde

effekt1

Del på sociale medier