Velkommen til Dit Roskilde

Dit Roskilde er byportalen i Roskilde. Her kan du udgive din information om, hvad der sker i byen. Alle kan få adgang til at udgive udgive indlæg på byportalen, når blot det handler om emner med en lokal vinkel.

Send dit materiale til:
redaktion@dit-roskilde.dk

Se hvem vi er http://byportalerne.dk/om-os/

Redaktør
Ole Riis Hansen
Mobil 60839398
ole@byportalerne.dk

Ole Riis Hansen