laenkenForeningen Roskilde Lænken
Algade 52, 2. sal
4000 Roskilde
Tlf: 46 32 53 42
E-mail: roskildelaenken@live.dk

Åbningstider
Mandag 15 – 19
Torsdag 15 – 19
Lørdag 10 – 12

Fællesskab uden alkohol
Foreningen Roskilde Lænken tilbyder støtte og rådgivning til mennesker, der har eller har haft alkoholproblemer tæt inde på livet, enten som misbrugere eller pårørende til misbrugere. Foreningens formål er at ruste den enkelte til at hjælpe sig selv og andre til et liv, hvor alkohol ikke forårsager problemer.

Alkoholproblemer kan stå på i flere år og medføre store konsekvenser for familie, venskaber, helbred, arbejde og økonomi. Vanskelighederne kan til tider synes uoverkommelige. At skulle ændre alkoholvaner er derfor en stor udfordring. Det kan være en uvurderlig hjælp at møde andre, som har personlig erfaring med alkoholproblemer. Andre, som ved, hvad det handler om og kender til omgivelsernes fordømmelser, skyld og skam.

Undgå tilbagefald
I kølvandet på et misbrug vil der næsten altid opstå situationer, hvor der er risiko for tilbagefald, og her kan foreninger spille en central rolle. Erfaringer viser, at støtte fra ligestillede med hjælp til selvhjælp er et sikkerhedsnet, når selve behandlingen er afsluttet.

Roskilde Lænken tilbyder:
– Socialt samvær i et fællesskab uden alkohol.
– Samtaler med frivillige, som selv har været berørt af problemer med alkohol.
– Nye venner og nye vaner.
– Arrangementer lokalt og sammen med andre Lænken-foreninger: foredrag, ferier og kurser i et alkoholfrit miljø.

Støtte af frivillige
Landsforeningen Lænken har afdelinger over hele landet. Foreningerne består bl.a. af frivillige, som selv har haft alkoholproblemer tæt inde på livet. At møde mennesker, som er kommet ud på den anden side, og som igen har fået fodfæste, er for mange med til at give håb og supplement til behandlingen.

De fleste foreninger holder åbent minimum to aftener om ugen og afholder forskellige aktiviteter, f.eks. fællesspisning og udflugter, og danner i det hele taget en tryg ramme for alkoholfrit samvær. Flere foreninger har desuden åbent i weekender og ved højtider.

Lokale kontaktpersoner
I Roskilde Lænken er der særligt uddannede kontaktpersoner, der har deltaget i Landsforeningen Lænkens kurser, og derfor er uddannet til at støtte dig. Du er altid velkommen til at henvende dig og få en fortrolig snak. Kontaktpersonerne kan desuden give dig orientering om mulighederne for at få gratis alkoholbehandling i dit lokalområde. Kontaktpersonerne har naturligvis tavshedspligt.

“Foreningen har betydet rigtig meget for mig. Samværet har styrket mit selvværd, jeg har fået nye venner og har fået megen opbakning og støtte fra alle sider.”
– Lis Isdal, formand for Landsforeningen Lænken

Kom forbi, og få en kop kaffe – alle er velkomne!