energitjenesten2EnergiTjenesten Sjælland
Universitetsparken 7
4000 Roskilde
Tlf. 36 98 68 51
to@energitjenesten.dk

Hjælp til energibesparelse
EnergiTjenesten er Danmarks eneste uvildige rådgiver med specialkompetencer i vedvarende energi og energibesparelser. Rådgivningen er hovedsageligt vendt mod de mindre energiforbrugere, hvor EnergiTjenesten hjælper husstande, skoler, kommuner og erhverv med at spare på energien.

EnergiTjenesten er en del af foreningen VedvarendeEnergi, organiseret i lokale energitjenester, som er tilstede i alle danske regioner, mens det fælles sekretariat ligger i Århus. Udover rådgivningen, arrangerer de lokale energitjenester alt fra kampagner, projekter og arrangementer, med fokus på er vedvarende energi og energibesparelser.

Hos Energitjenesten er man fokuseret på det lokale og nære arbejde, hvor den enkelte rådgiver er i direkte dialog med forbrugeren. Tilbuddet er derfor et supplement til markedets øvrige tilbud – blandt andet initiativer hos netselskaberne – der er mere generelle i deres fokus.

bedrebolig

BedreBolig – skal det være din bolig?
Få styr på din boligs energiforbrug med en BedreBolig-rådgiver fra EnergiTjenesten. Der er masser af penge at spare på energiregningen og ved at få prioriteret din indsats og undgå dårlige investeringer. Du kan læse mere om BedreBolig-ordningen her. Du kan også besøge hjemmesiden, hvor du kan se viften af muligheder for at komme godt i gang med at energirenovere.

bb bb2

 

Samarbejde om oplysningskampagner
Rådgivningen fra EnergiTjenesten bliver blandt andet finansieret af et årligt tilskud fra Energifonden, der administreres af Dansk Energi, samt af eksterne konsulentopgaver og informationskampagner, som ikke er inkluderet i denne bevilling. Man har for eksempel kørt en kampagne for Energistyrelsen, hvor EnergiTjenesten arbejdede sammen med Teknologisk Institut og COWI. Kampagnen fokus var, hvordan man bedst rådgiver borgerne om mulige alternative kilder til varmeforsyning, når oliefyret skal udskiftes.

Uvildig rådgivning
Uvildig rådgivning

Rådgivning til borgeren
Det er gratis at få rådgivning fra EnergiTjenesten, når man skal udskifte sit olie- eller gasfyr. Denne ordning er finansieret af en pulje i Energistyrelsen, som kommer fra energiforliget, og som skal fremskynde udfasningen af ældre gas- og oliefyr. Rådgiveren fra EnergiTjenesten hjælper dig med at træffe det bedste valg ud fra din individuelle situation. Du kan også deltage i regionale informationsaftener, hvor konsulenterne rådgiver om fordele og ulemper ved de boligens forskellige varmekilder. 

energitjenesten3
Skolebesøg

Indsats i skolerne
Indsatsen i skolerne blev startet i 1997, og siden har EnergiTjenesten leveret undervisningsforløb om vedvarende energi og energibesparelser til skolerne. Det primære formål har hele tiden været aktivt at støtte de lærere, der underviste i emner inden for miljø og energi. Et eksempel på et sådant forløb var et projekt med solceller i Hillerød kommune, hvor alle skoler i kommunen fik et ”producer-jeres-egen-solcelle” pakke, som blev aktivt brugt i naturfagsundervisningen.