Redaktionen har modtaget et billede af “Roskilde fra oven”.

Vi takker Emilie Nicolaisen for det tilsendte billede.